De robots in de RoboCup@Home League voeren verschillende opdrachten uit in een huiselijke situatie.

 

Het doel van deze competitie is om robots te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de zorg van hulpbehoevenden.