Pim Haselager: Robots om ons heen; Ethische en maatschappelijke implicaties van robotica

28 Jun 2013 - 11:30

Eindhoven

Het zal niet al te lang meer duren voordat robots in onze huiskamers en keukens rondlopen om alledaagse klusjes van ons over te nemen. Om die robots zo nuttig en probleemloos mogelijk te maken dienen we, liefst van te voren, na te denken over de diverse implicaties van hun doen en laten. Enkele vragen die aan bod zullen komen zijn: Wie zal er verantwoordelijkheid dragen voor hun gedrag? In hoeverre zullen we ze kunnen vertrouwen? Wat voor effecten zullen ze hebben op onze omgang met andere mensen?