RoboCup Supporter – Arno Peels

Supporter RoboCup 2013 - Arno Peels

 

Arno Peels
Voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven

Onze wereld staat voor grote uitdagingen. Maatschappelijke uitdagingen op gebieden als energie, mobiliteit en gezondheid. Innovatieve technologische doorbraken zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. De TU/e ziet het als haar taak daaraan een substantiële bijdrage te leveren. Dat realiseren we door kwalitatief goede ingenieurs af te leveren en door technische concepten te ontdekken, te ontwikkelen en benutbaar te maken via ons onderzoek en valorisatie.

Robotica is aan de TU/e een snel groeiend wetenschapsveld. Het robotonderzoek heeft belangrijke toepassingen zoals zorgrobots. Robots kunnen de kwaliteit van leven verhogen maar ook ingewikkelde of zelfs gevaarlijke taken overnemen. Met een vergrijzende bevolking kunnen robots helpen het thuis wonen van ouderen te verlengen. Daarnaast kunnen robots specialisten ondersteunen bij hun werkzaamheden. Voorbeelden zijn onder meer de oogchirurgierobot en de zorgrobot AMIGO.

Uiteraard hoop ik dat ons team, net als vorig jaar, wereldkampioen wordt. De kennis die de TU/e verwerft met het robotvoetbal is zeer waardevol en wordt vervolgens gebruikt in vele andere toepassingen, zoals de medische. Dat geeft aan waarom we het doen: we hebben dit soort technologie hard nodig in de maatschappij.

>> Lees ook de verhalen van de ander RoboCup supporters.


Laat een reactie achter